มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 057
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป.1-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กชายอีรอล ดีเจ   วอลมาเรีย อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กชายอิศม์กร   เอ่งฉ้วน อนุบาลกระบี่  
3 เด็กชายศิรพันธ์   ปิยาดิรัตน์ อนุบาลภูเก็ต  
4 เด็กชายชวิน   ธนสารสกุลภพ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
5 เด็กชายจุติภัทร   เรืองตระกูล อนุบาลชุมพร  
6 เด็กชายวลาดีเนีย   อับดุลเลาะ อนุบาลสตูล  
7 เด็กชายธีรเดช   โพชากรณ์ อนุบาลตรัง  
8 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   ชัชวาล อนุบาลนราธิวาส