มหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
รหัสกิจกรรม : 102
แบบลงทะเบียนนักเรียน : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6
ลำดับ ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน ลายมือชื่อ
1 เด็กหญิงนปภัส   เลิศนาคร อนุบาลนครศรีธรรมราช  
2 เด็กหญิงจุฑามณี   เอี่ยมศักดิ์ อนุบาลกระบี่  
3 เด็กหญิงธนาวดี   เพิ่มทรัพย์ อนุบาลพังงา  
4 เด็กหญิงนันท์นภัส   พูลสวัสดิ์ อนุบาลภูเก็ต  
5 เด็กหญิงณกมล   แซ่โง้ว อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กหญิงราตรีโรส   ทวีพาณิชย์พันธุ์ อนุบาลระนอง  
7 เด็กหญิงสุภากร   เม็คคลีฟ อนุบาลชุมพร  
8 เด็กชายรัชชานนท์   อดิศักดิ์ภิรมย์ อนุบาลสตูล  
9 เด็กหญิงปิยธิดา   เกียรติเมธา อนุบาลตรัง  
10 เด็กหญิงรมยากร   รัตนอุบล อนุบาลพัทลุง  
11 เด็กชายวรพล   สมภักดี อนุบาลปัตตานี  
12 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟาน   อาแซ อนุบาลยะลา  
13 เด็กหญิงไรมี่   เจ๊ะหลง อนุบาลนราธิวาส