สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ระดับเกียรติบัตรเข้าร่วม
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงปาริณรัตน์  สาทะกิจ เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 คณิตศาสตร์
2 เด็กหญิงชนานันท์  บุญฮก เกียรติบัตรเข้าร่วม อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3 เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูสิทธิ์ เกียรติบัตรเข้าร่วม อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4 เด็กหญิงสุวิดา  มีชัย เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com