สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ระดับเหรียญทองแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงนิศารัตน์  สุวรรณ เหรียญทองแดง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ภาษาไทย

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com