สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ระดับเหรียญทองแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายน้ำมนต์  เกิดบัวทอง เหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com