เมนูหลัก
หน้าแรก
สรุปรางวัล
สรุปผลการลงทะเบียน
สรุปตารางการแข่งขัน
สรุปผลการแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
ศิลปะ(สาระดนตรี)
ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์การแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
ศิลปะ(สาระดนตรี)
ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จำนวนผู้เข้าชม คน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
รายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ในการแข่งขัน
  • Core-i3 3.30 GHz
  • 64 bit
  • Ram 4 GB
  • Windows 10 pro
  • Office 2013
  • Chrome, Firefox

ปฎิทินการดำเนินงานออนไลน์
  • 4-16 กันยายน 2560 ลงทะเบียน/ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ
  • ปิดระบบการลงทะเบียน 16 กันยายน 2560
  • ประกาศผลหลังจบการแข่งขัน
  • พิมพ์เกียรติบัตร 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

แผนผัง รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี

  

แผนผัง รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

  
สำหรับโรงเรียน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
สรุปผลการลงทะเบียน
อนุบาลนครศรีธรรมราช 110 
อนุบาลกระบี่ 122 
อนุบาลพังงา 91 
อนุบาลภูเก็ต 128 
อนุบาลสุราษฎร์ธานี 109 
อนุบาลระนอง 88 
อนุบาลชุมพร 131 
อนุบาลสงขลา 49 
อนุบาลสตูล 119 
อนุบาลตรัง 103 
อนุบาลพัทลุง 73 
อนุบาลปัตตานี 63 
อนุบาลยะลา 110 
อนุบาลนราธิวาส 83 
ลงทะเบียนทั้งหมด  1379 

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com